regor系列处理器-j9九游会网址

regor系列处理器

共收录 28 款cpu

型号 核心数 线程数 频率 tdp 查看 对比
amd 速龙 ii x2 270 2核心 2线程 3.4/0.0g 65 w 详情>>
amd athlon ii x2 270 amdathloniix2270
amd 羿龙ii x2 521 2核心 2线程 3.5/0.0g 65 w 详情>>
amd phenom ii x2 521 amdphenomiix2521
amd 羿龙ii x2 511 2核心 2线程 3.4/0.0g 65 w 详情>>
amd phenom ii x2 511 amdphenomiix2511
amd 速龙 ii x2 265 2核心 2线程 3.3/0.0g 65 w 详情>>
amd athlon ii x2 265 amdathloniix2265
amd 速龙 ii x2 260 2核心 2线程 3.2/0.0g 65 w 详情>>
amd athlon ii x2 260 amdathloniix2260
amd 速龙 ii x2 250 2核心 2线程 3.0/0.0g 65 w 详情>>
amd athlon ii x2 250 amdathloniix2250
amd 速龙 ii x2 250e 2核心 2线程 3.0/0.0g 45 w 详情>>
amd athlon ii x2 250e amdathloniix2250e
amd 速龙 ii x2 245 2核心 2线程 2.9/0.0g 65 w 详情>>
amd athlon ii x2 245 amdathloniix2245
amd 速龙 ii x2 245e 2核心 2线程 2.9/0.0g 45 w 详情>>
amd athlon ii x2 245e amdathloniix2245e
amd 速龙 ii x2 240 2核心 2线程 2.8/0.0g 65 w 详情>>
amd athlon ii x2 240 amdathloniix2240
amd 速龙 ii x2 240e 2核心 2线程 2.8/0.0g 45 w 详情>>
amd athlon ii x2 240e amdathloniix2240e
amd 速龙 ii x2 220 2核心 2线程 2.8/0.0g 65 w 详情>>
amd athlon ii x2 220 amdathloniix2220
amd 速龙 ii x2 215 2核心 2线程 2.7/0.0g 65 w 详情>>
amd athlon ii x2 215 amdathloniix2215
amd 速龙 ii x2 235e 2核心 2线程 2.7/0.0g 45 w
amd athlon ii x2 235e amdathloniix2235e
amd 速龙 ii x2 210e 2核心 2线程 2.6/0.0g 45 w 详情>>
amd athlon ii x2 210e amdathloniix2210e
amd 闪龙x2 190 2核心 2线程 2.5/0.0g 45 w 详情>>
amd sempron x2 190 amdsempronx2190
amd 闪龙x2 180 2核心 2线程 2.4/0.0g 45 w 详情>>
amd sempron x2 180 amdsempronx2180
amd 闪龙180 2核心 2线程 2.4/0.0g 45 w
amd sempron 180 amdsempron180
amd 速龙 ii x2 270u 2核心 2线程 2.0/0.0g 25 w 详情>>
amd athlon ii x2 270u amdathloniix2270u
amd 速龙 ii x2 260u 2核心 2线程 1.8/0.0g 25 w
amd athlon ii x2 260u amdathloniix2260u
amd 速龙 ii x2 250u 2核心 2线程 1.6/0.0g 25 w 详情>>
amd athlon ii x2 250u amdathloniix2250u
amd 速龙 ii x2 225 2核心 2线程 2.9/0.0g 65 w
amd athlon ii x2 225 amdathloniix2225
amd 速龙 ii x2 255 2核心 2线程 3.1/0.0g 65 w
amd athlon ii x2 255 amdathloniix2255
amd 速龙 ii x2 280 2核心 2线程 3.6/0.0g 65 w 详情>>
amd athlon ii x2 280 amdathloniix2280
amd 速龙 ii x2 b22 2核心 2线程 2.8/0.0g 65 w
amd athlon ii x2 b22 amdathloniix2b22
amd 速龙 ii x2 b24 2核心 2线程 3.0/0.0g 65 w
amd athlon ii x2 b24 amdathloniix2b24
amd 速龙 ii x2 b26 2核心 2线程 3.2/0.0g 65 w
amd athlon ii x2 b26 amdathloniix2b26
amd 速龙 ii x2 b28 2核心 2线程 3.4/0.0g 65 w
amd athlon ii x2 b28 amdathloniix2b28
开始对比
(5)
至少两款产品才能对比
清 空
  • 联系j9国际站官网
  • 公众号:芯参数
  • 微信:xincanshu
网站地图